Blog ini merupakan blog rasmi Badan Pengurusan Bersama (JMB) Rumah Pangsa Kajang Impian sebagai penyampai maklumat kepada penduduk Rumah Pangsa Kajang Impian berkenaan berita terkini dan aktiviti-aktiviti yang telah, sedang dan akan dijalankan

Monday, November 15, 2010

Notis Mesyuarat Agung Tahunan Kali Pertama

Dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Badan Pengurusan Bersama (JMB) Rumah Pangsa Kajang Impian bagi Kali Yang Pertama akan diadakan seperti butir-butir di bawah:

Tarikh : 27 November 2010
Hari : Sabtu
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Dewan Serbaguna, Rumah Pangsa Kajang Impian

Sehubungan itu, kehadiran pemilik rumah atau wakil adalah diwajibkan bagi melaksanakan tanggungjawab sebagai pembeli RPKI. Kehadiran dan penglibatan secara keseluruhan pemilik rumah atau wakil adalah amat penting bagi menjayakan mesyuarat tersebut.

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:

Agenda 1 : Perutusan Pengerusi
Agenda 2 : Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat Penubuhan
Agenda 3 : Pembentangan Laporan
Agenda 4 : Usul dan Cadangan (Jika ada)
Agenda 5 : Pembubaran dan Pemilihan Ahli Jawatankuasa JMB
Agenda 6 : Hal-hal Lain

Sekian, terima kasih.


No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails